egenskaper.com

egenskaper.com Tips Exempel på egenskaper Utvärdering av spelet Kontakt

Vad tycker kunderna om egenskaper.com

  • Vi använde egenskapskorten i flera feedback work-shops med chefer och medarbetare. Korten är ett mycket bra verktyg för att underlätta diskussionen i grupp och på detta sätt blir övningarna mer "avdramatiserade" eftersom orden du ska använda redan är definierade från korten. Det var också bra att korten var uppdelade i positiva/negativa egenskaper. Då kunde vi använda positiva kort för vissa grupper och negativa för andra - sedan jämförde vi deras olika erfarenheter i en gemensam diskussion. /The Nielsen Company, Kristina
  • Det blev ett fantastiskt tal till vår mamma när alla barnen och barn-barnen tog en positiv egenskap och sedan vände sig till mamma/mormor/farmor och beskrev vad dom såg hos henne utifrån egenskapen. /Jane