egenskaper.com

egenskaper.com Tips Exempel på egenskaper Utvärdering av spelet Kontakt

Tips

Nedan följer några råd när du berättar om en egenskap som du tycker att en person har:

  • Rikta dig till personen, prata inte om denne i tredje person.
  • Prata utifrån dig själv – använd ”jag-budskap”.
  • Fokusera på något du sett/hört (ett beteende) som gör att du upplever/tänker detta (din upplevelse är sann för dig).
  • Om du vill kan du komplettera med vilka konsekvenser du ser av detta och vad du skulle vilja se mer av (= förslag på utveckling).

Att ta emot budskapet och hjälpa till att ha en positiv energi i spelet - här är några råd:

  • Undvik att förneka, försvara eller förklara beteendet (men tänk på att ibland kan missförstånd behöva redas ut).
  • Lyssna på det som sägs och försök att förstå det du hörde. Ställ gärna frågan ”hur tänker du?” för att göra det ännu tydligare.

OBS - se detta som att ni ger varandra en gåva och en möjlighet att utvecklas/växa. Du kanske t.o.m. gör ett val att förändra ditt beteende.

 

Genom att förstärka eller tona ned en egenskap så kan den gå från att vara en svaghet till att bli en styrka eller tvärtom.

En tes: en "personlig svaghet" är varken mer eller mindre än en överdriven eller missbrukad styrka.